2023

DKF Człowiek w Zagrożeniu: „Holy Spider” (2022) oraz spotkanie z dr Ewą Linek i dr. Robertem Czuldą

2 marca 2023

W tle fragment ekranu projekcyjnego. Na scenie znajdują się dwa krzesła, w których siedzą kobieta i mężczyzna. Spoglądają na siebie.

2022

2021

2020

2019