DKF Człowiek w Zagrożeniu: „Holy Spider” (2022) oraz spotkanie z dr Ewą Linek i dr. Robertem Czuldą

2 marca 2023

Gośćmi DKF-u Człowiek w Zagrożeniu byli dr Robert Czulda z Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UŁ oraz z dr Ewa Linek z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.

 

fot. Mikołaj Zacharow

To, co reżyser chciał pokazać w tym filmie, to nie to, że w Iranie pojawia się seryjny morderca. On chciał pokazać kraj, w którym takie działanie nie spotyka się z jednoznacznym potępieniem – powiedziała dr Ewa Linek podczas Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

 

fot. Mikołaj Zacharow


Do tej wypowiedzi dr Robert Czulda dodał: Biorąc pod uwagę kontekst kulturowy, w tamtym okresie w Iranie, w prawie karnym była taka reguła, że jeżeli ktoś popełniał jakiekolwiek przestępstwa, ale robił to w dobrej wierze, „w imię wiary”, to mógł zostać zwolniony z odpowiedzialności.

fot. Mikołaj Zacharow

Film Aliego Abbasiego inspirowany jest prawdziwą historią seryjnego mordercy, który na przełomie 2000 i 2001 roku pozbawiał życia pracownice seksualne w irańskim mieście Meszhed. 

fot. Mikołaj Zacharow

Odpowiedzialność za popełnione zbrodnie i wykroczenia, to jednak nie wszystkie tematy, które porusza „Holy Spider” (2022). Film dotyka również kwestii postrzegania miejsca i roli kobiet w świecie, wiary i duchowości czy poczucia osobistego spełnienia i skrywanej potrzeby zapisania się na kartach historii.

fot. Mikołaj Zacharow

_
Dyskusyjny Klub Filmowy Człowiek w Zagrożeniu jest dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz ze środków Miasta Łodzi.