Przejdź do treści

DNI I GODZINY OTWARCIA

Muzeum Kinematografii w Łodzi

środa, czwartek, piątek

sobota, niedziela

poniedziałek, wtorek

Wejście ostatnich zwiedzających jest możliwe najpóźniej na 45 minut przed zamknięciem ekspozycji

CENNIK BILETÓW

bilet normalny
bilet ulgowy
dzieci poniżej 7 roku życia*
bilet dla posiadaczy Karty Łodzianina*
bilet dla posiadaczy Łódzkiej i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny*
oprowadzanie przez przewodnika muzealnego dla grupy do 15 osób
Zasady rezerwacji zwiedzania z przewodnikiem 

wypożyczenie audioprzewodnika
bilet łączony do muzeum i kina Kinematograf
wspólny bilet na wystawy „Kino Polonia + Łódź Filmowa

28 zł
18 zł
wstęp wolny
normalny – 25 zł / ulgowy – 15 zł
normalny – 25 zł / ulgowy – 15 zł
130 zł przy oprowadzaniu tematycznym – po wybranej części wystawy stałej lub wystaw czasowych – zgodnym ze ścieżkami zwiedzania,
150 zł – przy oprowadzaniu całej ekspozycji stałej i wystawach czasowych
10 zł (+ kaucja zwrotna 20 zł)
z biletem do muzeum, bilet do kina Kinematograf za 10 zł
normalny – 45 zł / ulgowy – 35 zł

Obowiązkowa rezerwacja od 10 osób

Z dniem 1 lipca 2024 r. zgodnie z zarządzaniem Nr 21/2022 Dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie cen biletów wstępu na wystawy oraz wysokości innych opłat obowiązujących w Muzeum Kinematografii w Łodzi, §1 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Opłata za oprowadzanie przez przewodnika muzealnego grupy do 15 osób wynosi:
a) 130 złprzy oprowadzaniu tematycznym – po wybranej części wystawy stałej lub wystaw czasowych – zgodnym ze ścieżkami zwiedzania,
b) 150 zł – przy oprowadzaniu całej ekspozycji stałej i wystawach czasowych.”

Akceptujemy kupony biletowe qlturaprofit

* bezpłatne wejściówki oraz bilety zniżkowe można nabyć bezpośrednio w kasie po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi

Środa jest dniem bezpłatnego wstępu

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;

2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

8) nauczycielom:

  1. a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  2. b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  3. c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  4. d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową “Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

10) kombatantom.

1) legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta;

2) legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ,

3) legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;

4) legitymacja emeryta – rencisty;

5) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

6) legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w  ust. 1 pkt 8 lit. a i b;

7) legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w  ust. 1 pkt 9;

8) zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

9) dokument potwierdzający wiek;

10) inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w:

a) 1 pkt 2, pkt 7 i pkt 8 lit. b, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) 1 pkt 8 lit. c.

Opłata za wypożyczenie audioprzewodnika wynosi 10zł. Muzeum pobiera kaucję za wypożyczenie audioprzewodnika w wysokości 20 zł. Kaucja jest zwracana w kasie, po okazaniu potwierdzenia oddania audioprzewodnika obsłudze Muzeum.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, jest ogólnodostępny parking dla aut osobowych oraz dwa wyznaczone miejsca dla autokarów przed Muzeum.

MPK: tramwaje linii 8, 10A, 10B, 14 (przystanek Piłsudskiego-Targowa), tramwaje linii 12, 18 (przystanek Piłsudskiego-Kilińskiego).

Przed bramą oraz na dziedzińcu Muzeum znajdują się stojaki na rowery.

W Muzeum dostępne są bezpłatnie szafki zamykane na kluczyk oraz szatnia.

Muzeum jest czynne w środy, czwartki i piątki od 9 do 16 oraz w soboty i niedziele od 11 do 18.

W kasie Muzeum oraz przez system online dla indywidualnych zwiedzających. Link do systemu online: https://sklep.kinomuzeum.pl/MSI/mvc/pl

W kasie Muzeum można płacić gotówką, kartą płatniczą lub BLIKiem.

Orientacyjny czas zwiedzania ekspozycji stałej wynosi 2 godziny. Orientacyjny czas zwiedzania wystaw czasowych wynosi 1 godzinę.

Indywidualne zwiedzanie z przewodnikiem można rezerwować telefonicznie pod nr. 42 203 24 50 lub mailowo rezerwacja@kinomuzeum.pl. 

Można fotografować (bez lampy błyskowej) oraz filmować jedynie do celów prywatnych. Jeśli zdjęcia i filmy będą wykorzystane do celów komercyjnych, należy uzyskać zgodę pisząc na adres: muzeum@kinomuzeum.pl

Tak, środa jest dniem bezpłatnego wstępu na wystawę stałą i tego dnia nie obowiązują rezerwacje biletów. Dla dzieci do 7 roku życia wstęp bezpłatny. Szczegóły w regulaminie zwiedzania.

Tak, przestrzeń muzeum jest dostosowana do wózków dla dzieci. 

Muzeum jest dostępne architektonicznie. Pracujemy nad pełną dostępnością w innych obszarach. Przydatne informacje znajdują się na stronie. Muzeum oferuje pomoc asystenta, który wspiera osoby z niepełnosprawnościami w trakcie zwiedzania wystaw lub udziału w wydarzeniu.

Do wszystkich obiektów muzealnych można wnosić małe psy przyzwyczajone do noszenia na rękach opiekunów lub w torbie/nosidełku. Pozostałe psy mogą być wprowadzane, w kagańcach i na smyczy, tylko na teren dziedzińca Muzeum i do pomieszczeń Pałacu Scheiblera na poziomie -1. Powyższe zasady nie dotyczą psów asystujących- te mogą wszędzie towarzyszyć osobom niepełnosprawnym. Szczegółowe informacje podane są odrębnie na naszej stronie.

Informacja o możliwości wprowadzania psów na teren i do obiektów Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Informacja o zasadach wprowadzania psów asystujących na teren i do obiektów Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Przeczytaj:

Znajdziesz nas:

Skontaktuj się z nami: