DNI I GODZINY OTWARCIA

Muzeum Kinematografii w Łodzi

środa, czwartek

piątek, sobota, niedziela

poniedziałek, wtorek

Informacja

W dniach 8-11 kwietnia 2023 Muzeum Kinematografii w Łodzi będzie nieczynne dla zwiedzających.

CENNIK BILETÓW

bilet normalny
bilet ulgowy
dzieci do 7 roku życia*
bilet dla posiadaczy Karty Łodzianina*
bilet dla posiadaczy Łódzkiej i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny*
bilet łączony do Muzeum i kina Kinematograf
oprowadzanie przez przewodnika muzealnego dla grupy 15 osób


wypożyczenie audioprzewodnika

28 zł
18 zł
wstęp bezpłatny
normalny – 25 zł / ulgowy – 15 zł
normalny – 25 zł / ulgowy – 15 zł
30 dni od daty zakupu biletu do Muzeum, bilet do kina w cenie 10 zł
100 zł przy oprowadzaniu tematycznym – po wybranej części wystawy stałej lub wystaw czasowych – zgodnym ze ścieżkami zwiedzania,
120 zł – przy oprowadzaniu całej ekspozycji stałej i wystawach czasowych.
10 zł

* bezpłatne wejściówki oraz bilety zniżkowe można nabyć bezpośrednio w kasie po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi

W ŚRODĘ OBOWIĄZUJĄ BILETY NA WYSTAWY

Pałac pełen bajek oraz Mariusz Wilczyński. Zabij to i wyjedź z tego miasta

bilet normalny
bilet ulgowy
bilet dla posiadaczy Karty Łodzianina
bilet dla posiadaczy Łódzkiej i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
dzieci do 7 roku życia

10 zł
7 zł
normalny – 8zł / ulgowy – 5zł
normalny – 8zł / ulgowy – 5zł
wstęp bezpłatny

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;

2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

8) nauczycielom:

  1. a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  2. b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  3. c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  4. d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową “Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

10) kombatantom.

1) legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta;

2) legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ,

3) legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;

4) legitymacja emeryta – rencisty;

5) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

6) legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w  ust. 1 pkt 8 lit. a i b;

7) legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w  ust. 1 pkt 9;

8) zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

9) dokument potwierdzający wiek;

10) inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w:

a) 1 pkt 2, pkt 7 i pkt 8 lit. b, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) 1 pkt 8 lit. c.

Opłata za wypożyczenie audioprzewodnika wynosi 10zł. Muzeum pobiera kaucję za wypożyczenie audioprzewodnika w wysokości 20 zł. Kaucja jest zwracana w kasie, po okazaniu potwierdzenia oddania audioprzewodnika obsłudze Muzeum.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, jest ogólnodostępny parking dla aut osobowych oraz dwa wyznaczone miejsca dla autokarów przed Muzeum.

Tak, jest ogólnodostępny parking dla aut osobowych oraz dwa wyznaczone miejsca dla autokarów przed Muzeum.

MPK: tramwaje linii 8, 10A, 10B, 14 (przystanek Piłsudskiego-Targowa), tramwaje linii 12, 18 (przystanek Piłsudskiego-Kilińskiego) oraz tramwajowa linia zastępcza Z1 (przystanek Kilińskiego-Piłsudskiego).

Przed bramą oraz na dziedzińcu Muzeum znajdują się stojaki na rowery.

W Muzeum dostępna jest szatnia oraz szafki zamykane na kluczyk.

Muzeum jest czynne w środy i czwartki od 9 do 16 oraz w piątki, soboty i niedziele od 11 do 18.

W kasie Muzeum oraz przez system online dla indywidualnych zwiedzających. Link do systemu online: https://sklep.kinomuzeum.pl/MSI/mvc/pl

W kasie Muzeum można płacić gotówką, kartą płatniczą lub BLIKiem.

Orientacyjny czas zwiedzania ekspozycji stałej wynosi 2 godziny. Orientacyjny czas zwiedzania wystaw czasowych wynosi 1 godzinę.

Indywidualne zwiedzanie z przewodnikiem można rezerwować telefonicznie pod nr. 42 203 24 50 lub mailowo rezerwacja@kinomuzeum.pl. 

Można fotografować (bez lampy błyskowej) oraz filmować jedynie do celów prywatnych. Jeśli zdjęcia i filmy będą wykorzystane do celów komercyjnych, należy uzyskać zgodę pisząc na adres: muzeum@kinomuzeum.pl

Tak, środa jest dniem bezpłatnego wstępu na wystawę stałą i tego dnia nie obowiązują rezerwacje biletów. Dla dzieci do 7 roku życia wstęp bezpłatny. Szczegóły w regulaminie zwiedzania.

Tak, przestrzeń muzeum jest dostosowana do wózków dla dzieci. 

Muzeum jest dostępne architektonicznie. Pracujemy nad pełną dostępnością w innych obszarach. Przydatne informacje znajdują się na stronie. Muzeum oferuje pomoc asystenta, który wspiera osoby z niepełnosprawnościami w trakcie zwiedzania wystaw lub udziału w wydarzeniu.

Do wszystkich obiektów muzealnych można wnosić małe psy przyzwyczajone do noszenia na rękach opiekunów lub w torbie/nosidełku. Pozostałe psy mogą być wprowadzane, w kagańcach i na smyczy, tylko na teren dziedzińca Muzeum i do pomieszczeń Pałacu Scheiblera na poziomie -1. Powyższe zasady nie dotyczą psów asystujących- te mogą wszędzie towarzyszyć osobom niepełnosprawnym. Szczegółowe informacje podane są odrębnie na naszej stronie.

Informacja o możliwości wprowadzania psów na teren i do obiektów Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Informacja o zasadach wprowadzania psów asystujących na teren i do obiektów Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Przeczytaj:

Znajdziesz nas:

Skontaktuj się z nami: