Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Muzeum Kinematografii w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej
 www.muzeumkinematografii.pl

Data publikacji strony internetowej:  2021-04-04. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2024-03-22.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści
W części filmów opublikowanych przed 23 września 2018 roku nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych materiałów Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.
• Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są poniżej formularza kontaktowego, na górze strony.
Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
Mapa nie jest dostępna cyfrowo. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania takiej treści. Jeżeli potrzebujesz informacji o umiejscowieniu muzeum skontaktuj się z nami lub skorzystaj z opisu prewizyty.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Karoliny Czepkiewicz, mailowo – k.czepkiewicz@kinomuzeum.pl lub telefonicznie – 42 674 09 57.

W zgłoszeniu podaj:
• swoje imię i nazwisko,
• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
• dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
• opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź
  1. Przed muzeum jest wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Wejście do muzeum jest z poziomu ulicy. Dzwonek przed drzwiami wejściowymi pozwala na wezwanie pracownika.
  3. Drzwi wejściowe do budynku i korytarze są odpowiednio szerokie dla osób na wózkach.
  4. Kasa z niskim blatem znajduje się po prawej stronie od wejścia. Pracownik w kasie udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w muzeum. Do kina i sal wystawowych na piętrach, do których prowadzą schody, osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą wjechać dzięki platformie schodowej i windzie.
  5. Przy kasie i w sali kinowej są pętle indukcyjne.
  6. W kasie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy muzeum. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.
  7. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w korytarzu za szatnią oraz na najniższym i najwyższym poziomie w odległości około 5 metrów od windy.
  8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  9. Sekretariat muzeum znajduje się w drugim budynku (w głębi dziedzińca). Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. Po prawej stronie znajduje się stanowisko pracowników ochrony, którzy udzielają informacji na temat rozkładu pomieszczeń. Sekretariat jest na 1 piętrze. Winda dostosowana jest do wózków, ma napisy w języku brajla oraz informację głosową.
  10. Szczegółowy opis innych udogodnień w muzeum i proponowanego wsparcia jest opisany w zakładce dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.