Przejdź do treści

OBIEKT GŁÓWNY

Werk z planu

Chinatown (1974)

[image_magnify src="https://muzeumkinematografii.pl/wp-content/uploads/2023/08/MKL-HK-I-5218-WERK-WAZNEmalyy.jpg" src_big="https://muzeumkinematografii.pl/wp-content/uploads/2023/08/MKL-HK-I-5218-WERK-WAZNEwiekszsy.jpg" w="WIDTH_OF_THE_IMAGE" h="HEIGHT_OF_THE_IMAGE" alt="ALT_TEXT_OF_IMAGE" clas="CSS_CLASS" /]

Polański jest tyranem w stosunku do aktorów. Wybiera ich przede wszystkim ze względu na zewnętrzność, reżyseruje ich grę. Niczym demiurg stwarza postacie zgodnie z własną wizją – co wywołuje w aktorach naturalny odruch sprzeciwu. Stąd liczne konflikty i doskonałe rezultaty, jak
w przypadku Faye Dunaway grającej Evelyn Mulwray w Chinatown.

Maria Kornatowska, Ten obcy, Tygodnik Powszechny, 2002, nr 36, Sejsmograf duszy. Kino według Marii Kornatowskiej, red. Tadeusz Szczepański. Łódź 2016

Dowiedz się więcej

Karta reklamowa film ,,Chinatown". Na pierwszym planie mężczyzna w kapeluszu, trzyma papieros. Za nim kobieta z pistoletem w dłoni.
PLAKATY
Karta reklamowa filmu ,,Chinatown". W lewym dolnym rogu kobieta o poważnym wyrazie twarzy. Za nią stojący przed drzwiami mężczyzna.
KARTA REKLAMOWA