Przejdź do treści

szkoła ponadpodstawowa

 

Termin

Środa – piątek od 9:00 do 16:00
Sobota – niedziela od 11:00 do 17:00

Czas trwania

Lekcja: 45 min.
Lekcja z projekcją: 75 min.
Warsztaty: Cisza na planie!: 60 min.
Warsztaty: Plakat – najkrótsza recenzja filmu: 90 lub 120 min.
Warsztaty: Tu Stacja ANIMACJA!: 180 min. Warsztat Animacja i dźwięk: 240 min.
Oprowadzanie: 60–75 min, w zależności od wybranej ścieżki zwiedzania.

Rezerwacja

Termin zajęć ustalamy indywidualnie.
e-mail: rezerwacja@kinomuzeum.pl
tel. kom. (+48) 451 159 143

Przy rezerwacji prosimy o podanie

• preferowanego dnia i godziny zajęć
• tematu zajęć
• wieku i liczby uczestników
• nazwy instytucji
• kontaktu do opiekuna grupy
• dodatkowych potrzeb grupy

Koszt

Lekcja: 15 zł za uczestnika
Lekcja z projekcją: 20 zł za uczestnika
Warsztat Zabawki w świetle latarni magicznej: 20 zł od uczestnika
Warsztat Cisza na planie!: 35 zł za uczestnika
Warsztat Tu Stacja ANIMACJA!: 35 zł za uczestnika, minimalny koszt dla grupy 500 zł
Bilet wstępu do muzeum i usługa przewodnicka: zobacz aktualny cennik.

Płatność

W kasie muzeum przed zajęciami kartą płatniczą lub gotówką. Płatność przelewem ustalamy indywidualnie.

Pytania

Dodatkowe, merytoryczne pytania dotyczące oferty edukacyjnej, rezerwację zajęć online i poza siedzibą muzeum oraz propozycje dedykowanych zajęć prosimy kierować do Działu Edukacji i Kultury Filmowej:
edukacja@kinomuzeum.pl
42 674 09 57 wew. 151 lub wew. 172

Studio nagraniowe. Kobieta widziana od tyłu. Stoi przy mikrofonie. W dłoniach trzyma drewnianą deskę i mały pędzel.
Studio nagraniowe. Na pierwszym planie rozmyta postać. Na drugim planie widać buty siedzących osób. Jedna z nich opiera grzbiet książki o dywan.
Studio nagraniowe. Na pierwszym planie ekran monitora i panel sterowania dźwiękiem. Na drugim planie pufach i podłodzie siedzi kilka osób, wpatrujących się w ekran telewizora.

Regulamin
uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.

Regulamin
zwiedzania.

PODSTAWY JĘZYKA FILMU

„Jaki film jest każdy widzi”, ale jak komponuje się kadry? Co to jest „mocny punkt” ekranu i „oś filmowa”? Scenariusz, scenopis, klaps i klisza dźwiękowa? W trakcie lekcji porządkujemy wiedzę i omawiamy podstawowe pojęcia: kadr, ujęcie, scena, plan filmowy. Poznajemy rodzaje ruchu kamery, perspektywy i montażu. 

Maksymalna liczba uczestników: 25.

KULT GWIAZD KINA
PRZED-WOJENNEGO

Zajęcia przybliżające zjawisko kultu gwiazd srebrnego ekranu, kulisy narodziny fenomenu, sylwetki pierwszych gwiazd Hollywood w okresie kina niemego, metody kreowania ekranowych osobowości przez Fabrykę Snów, oraz specyfikę kultu aktorów w międzywojennej Polsce. Olbrzymia popularność, jaką zaczęli cieszyć się aktorzy przed II wojną światową, przyczyniła się w dużej mierze do umocnienia kina jako najważniejszej rozrywki masowej XX wieku. Ukazane zostają zarówno pozytywne, jak też negatywne aspekty mechanizmu promowania gwiazd, które w wielu aspektach funkcjonują do dnia dzisiejszego. Zajęcia mają formę pogadanki z prezentacją multimedialną i fragmentami klasycznych filmów oraz spaceru na wybraną część ekspozycji muzealnej. Uczestnicy poprzez serię zadań aktywizujących biorą czynny udział w zajęciach, na bieżąco porządkując zdobywaną wiedzę.

Podczas lekcji odwiedzamy wybrane sale wystawy Łódź filmowa.

Maksymalna liczba uczestników: 25.

ANDRZEJ WAJDA SPOTKANIE
Z MISTRZEM

Lekcja z zakresu edukacji filmowej mająca na celu zapoznanie uczestników z twórczością Andrzeja Wajdy i zachęcenie do dalszego, samodzielnego pogłębiania wiedzy. Uczniowie biorą udział w interaktywnych zajęciach, gdzie osoba reżysera i jego dorobek artystyczny jest punktem wyjścia do dalszych rozważań na temat polskiej kinematografii.

Podczas lekcji odwiedzamy wybrane sale wystawy Łódź filmowa.

Maksymalna liczba uczestników: 25.

KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI ŚLADY
I PAMIĘĆ

Omówienie życia i twórczości Krzysztofa Kieślowskiego – reżysera filmów dokumentalnych  i fabularnych, scenarzysty filmowego zarówno filmów autorskich, jak i zrealizowanych przez innych twórców, autora sztuk teatralnych, reżysera pracującego dla teatru i telewizji, pedagoga, opiekuna artystycznego młodych filmowców. Artysty, którego dorobek ciągle jest oglądany, analizowany, poddawany różnorakim interpretacjom.

Podczas lekcji odwiedzamy wybrane sale wystawy Łódź filmowa.

Maksymalna liczba uczestników: 25.

WARSZTATY CISZA
NA PLANIE!

Jak skrzypi śnieg w filmie? Jak stuka koń kopytami? Zapraszamy na wspólne odkrywanie tajemnic filmowego świata dźwięków i ich funkcji w filmie. Będziemy imitować i nagrywać efekty synchroniczne do fragmentu filmu przy użyciu przedmiotów dostępnych w studiu dźwiękowym.

Warsztaty odbywają się w profesjonalnie wyposażonym muzealnym studiu dźwiękowym.

Maksymalna liczba uczestników: 7.

PLAKAT – NAJKRÓTSZA RECENZJA FILMU

Czym jest plakat filmowy? Z jakich elementów się składa? Jakie pełni funkcje? Jak czytać i analizować plakat filmowy? Lekcja przybliża uczestnikom wiadomości na temat: polskiego plakatu filmowego, jego historii, wybitnych twórcach oraz dostarcza narzędzi analityczno–interpretacyjnych, przydatnych w interpretacji plakatu. Poznajemy także twórców i najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Część warsztatowa obejmuje dwie opcje do wyboru: 1. Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach, angażując się w dyskusję, analizując wybrane plakaty filmowe. 2. Uczestnicy pracują w grupach, tworząc własne plakaty filmowe. Prosimy o wybór opcji przy rezerwacji zajęć.

Podczas lekcji odwiedzamy wybrane sale wystawy Łódź filmowa lub wystawy czasowe.

Maksymalna liczba uczestników: 25.

TU STACJA ANIMACJA!

Zajęcia o charakterze kreatywnym, polegające na tworzeniu własnego filmu animowanego. Uczestnicy, podzieleni na zespoły, wymyślają fabułę, rysują bohaterów oraz scenografię,
a następnie samodzielnie kreują historię. Edukator, opierając się na materiałach dydaktycznych, wyjaśnia wybrane techniki oraz sposób tworzenia filmu animowanego. Po skończonych zajęciach, powstały film jest przez prowadzącego montowany, udźwiękawiany, a następnie zamieszczany na muzealnym kanale serwisu YouTube.

Maksymalna liczba uczestników: 15.

OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Zapraszamy na spacer muzealny z przewodnikiem po wystawie stałej poświęconej Łodzi filmowej oraz po wystawach czasowych. Do wyboru jest ścieżka uniwersalna obejmująca całe muzeum oraz ścieżki tematyczne.

Liczba uczestników: od 1 do 15 osób. Czas trwania: 50-75 minut w zależności od wybranej ścieżki zwiedzania.

SPACERY Z PRZEWODNIKIEM

IMPERIUM KRÓLA BAWEŁNY

Grupy zainteresowane historią Łodzi fabrykanckiej zapraszamy do udziału w spacerze po Księżym Młynie. Oprowadzamy, pokazujemy i opowiadamy o najciekawszych miejscach dawnego imperium Scheiblerów: pałacu Anny i Karola Scheiblerów, Parku Źródliska, Księżym Młynie. Przybliżamy historię osiedla scheiblerowskich famuł i fabryk.

Na trasie spaceru nie zabraknie też ciekawostek związanych z lokacjami i instytucjami filmowymi związanymi z najbliższą okolicą muzeum.

Maksymalna liczba uczestników: 25.

SPACERY Z PRZEWODNIKIEM

FILMOWA TARGOWA

Wielu ulicom w Łodzi można przypisać przydomek filmowa. Ulica Łąkowa z Wytwórnią Filmów Fabularnych, ulice Moniuszki i Roosevelta chętnie wykorzystywane przez filmowców czy wreszcie Targowa, która pretenduje do najbardziej filmowej ulicy miasta.

Zapraszamy na opowieść o instytucjach takich jak Szkoła Filmowa, Muzeum Kinematografii, EC1, Studio Małych Form Filmowych Se–Ma–For czy Miejski Kinematograf Oświatowy, o budynkach i plenerach filmowych oraz ludziach z branży filmowej. Wśród nich są Roman Polański, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda, Zbigniew Zamachowski, Cezary Pazura, Zbigniew Rybczyński. Ulica Targowa od Beczek Grohmana do Dworca Łódź Fabryczna to fascynująca historia Łodzi Filmowej wczoraj i dziś.

Maksymalna liczba uczestników: 25.

WARSZTATY ANIMACJA I DŹWIĘK

Obraz animowany i dźwięk – zajęcia łączące dwie odmienne aktywności filmowe, które składają się na efekt końcowy – udźwiękowiony film animowany. Rozpoczynamy od wymyślenia fabuły, przygotowania tła i  bohaterów, aby następnie zanimować przygotowane elementy za pomocą techniki poklatkowej na wieloplanie. Gotowy filmik należy teraz udźwiękowić. Przechodzimy do profesjonalnego studia, gdzie za pomocą dostępnych materiałów, przedmiotów, własnego głosu nagrywamy synchroniczne dźwięki i podkładamy ścieżkę pod obraz, który wcześniej stworzyliśmy.    

Maksymalna liczba uczestników: 14