Przejdź do treści

Zdjęcia z dzieciństwa

Romana Polańskiego

[image_magnify src="https://muzeumkinematografii.pl/wp-content/uploads/2023/08/Bez-nazwy-1-small-scaled.jpg" src_big="https://muzeumkinematografii.pl/wp-content/uploads/2023/08/Bez-nazwy-1-small-scaled.jpg" w="WIDTH_OF_THE_IMAGE" h="HEIGHT_OF_THE_IMAGE" alt="ALT_TEXT_OF_IMAGE" clas="CSS_CLASS" /]
Godzina bez słońca, reż. Paweł Komorowski, 1955

Rzadko zdarzają się role, o których można powiedzieć: kamień milowy w życiu. Dla mnie najpierw był to Gandhi, a potem Śmierć i dziewczyna oraz Oliver Twist Romana Polańskiego. (…) W postaci sieroty, który rusza do obcego kraju, skazany jest na samotną walkę o przetrwanie, na granicy życia i śmierci, jest dużo z samego Polańskiego.

Ben Kingsley, aktor

Filmy Romana Polańskiego w światowym plakacie filmowym, red. Marzena Bomanowska, Krystyna Zamysłowska, Łodź 2015

Stara fotografia rodzinna w sepii. Czworo rodzeństwa, dwie siostry, dwóch braci.
 
 
 
 
 
 
Od góry: Niusia Horowitz, Roman Polański, Ryszard Horowitz, Roma Ligocka; Kraków l. 40.
 
 
 
 
 
 
Autoportret, 1950
arch. Leopold Rene Nowak
Rysunek przedstawiający młodego chłopaka o poważnym wyrazie twarzy.

Dowiedz się więcej

Ilustracja przedstawiająca grupę starszych mężczyzn w szlacheckich strojach.
OBIEKT GŁÓWNY - PROJEKTY KOSTIUMÓW
Karta reklamowa filmu ,,Oliver Twist". Krajobraz XIX-wiecznego miasta.
PLAKATY
Na widowni siedzi starsza kobieta w okularach o okrągłych oprawkach. Mówi do kamery.
WALDEMAR POKROMSKI - WSPOMNIENIA Z PLANU