Przejdź do treści
Home » Wydarzenia » Szkolenie przewodników miejskich w Muzeum Kinematografii w Łodzi

Szkolenie przewodników miejskich w Muzeum Kinematografii w Łodzi

Ruszył nabór na szkolenie przeznaczone dla przewodników miejskich uprawniające do oprowadzania po Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Zapraszamy przewodników do rejestrowania się na kurs do
20 lutego 2023 roku poprzez formularz zgłoszeniowy.

Ilość miejsc jest ograniczona. Po zakończeniu przyjmowania 
zgłoszeń, z wybranymi uczestnikami skontaktujemy się mailowo.

Szkolenie jest poświęcone muzeum oraz jego zbiorom związanym 
z kinematografią i dziedzictwem fabrykanckim. Pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu historii naszego miasta, które jest ściśle związane z historią muzeum.

Szkolenie to praktyczna nauka oprowadzania grup po naszych ekspozycjach. Zapoznamy Państwa z najlepszymi praktykami dotyczącymi prowadzenia zwiedzania, a także zasadami zachowania bezpieczeństwa i ochrony eksponatów. Porozmawiamy o tym, jakie narzędzia i technologie mogą pomóc w poprawie jakości oprowadzania.

Osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat upoważniający do oprowadzania po muzeum grup zorganizowanych oraz do bezpłatnego wstępu do placówki. Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Harmonogram pierwszych spotkań:

Wystawa czasowa
Mariusz Wilczyński. Zabij to i wyjedź z tego miasta:

Grupa 1 – 25.02.2023 r. (sobota) godz. 15:30
Grupa 2 – 26.02.2023 r. (niedziela) godz. 15:30
Grupa 3 – 03.03.2023 r. (piątek) godz. 16:30

Orientacyjny czas szkolenia – ok. 45 min.
Miejsce zbiórki – przy kasie Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Wystawa
Pałac Pełen Bajek:

Grupa 1 – 09.03.2023 r. (czwartek) godz. 9:30
Grupa 2 – 09.03.2023 r. (czwartek) godz. 14:00
Grupa 3 – 10.03.2023 r. (piątek) godz. 12:30

Orientacyjny czas szkolenia – ok. 45 min.
Miejsce zbiórki – przy kasie Muzeum Kinematografii w Łodzi

Terminy kolejnych spotkań przedstawimy wkrótce.|

Szczegółowych informacji udziela Dział Edukacji:
email: edukacja@kinomuzeum.pl
tel. 42 674 09 57 wew. 151 lub wew. 172

 

Zdjęcie w sepii. Muzeum kinematografii w obiektywie rybie oko.

Praca Aleksandra Radka z Międzynarodowych Studiów Kulturowych UŁ wykonana za pomocą skonstruowanej w trakcie praktyk camery obscury przy wykorzystaniu techniki solarigraficznej.

Najważniejsze informacje oraz zasady uczestnictwa:

• Zajęcia odbywają się w grupach 20-osobowych i są prowadzone przez edukatora Muzeum Kinematografii w Łodzi.
 Wybór uczestników następuje na podstawie formularzy zgłoszeniowych.
• Spotkania obejmują dwie wystawy: Mariusz. Wilczyński. Zabij to i wyjedź
z tego miasta oraz Pałac pełen bajek.
• Przedstawione tematy spotkań są tylko częścią kompleksowego szkolenia dla przewodników miejskich po wystawie stałej i czasowych Muzeum Kinematografii w Łodzi.
• Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
• Cykl spotkań szkoleniowych będzie zakończony egzaminem.
• Warunkiem otrzymania certyfikatu jest pozytywny wynik egzaminu oraz obecność na spotkaniach.
• Osoby, które nie odebrały certyfikatów poświadczających uprawnienia do oprowadzania po ekspozycji stałej Łódź Filmowa, nie będą miały możliwości ponownego podejścia do szkolenia. 
• Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.
• W formularzu jest klauzula zgody na przetwarzanie przez muzeum niezbędnych danych osobowych na potrzeby szklenia (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, cookies, wizerunku). Bez wyrażenia zgody nie będzie możliwości udziału w szkoleniu. Pełna polityka prywatności znajduje się pod linkiem – Polityka prywatności.