Przejdź do treści

Rzeczywistość obrazów. Filmy Witolda Leszczyńskiego i malarstwo Sylwii Solak

„Rzeczywistość obrazów” to pierwsza monograficzna wystawa poświęcona reżyserowi Witoldowi Leszczyńskiemu. Zostaną na niej zaprezentowane wspomnienia przyjaciół i współpracowników, fotosy, etiudy oraz pamiątki osobiste. Tytuł wystawy „Rzeczywistość obrazów” odnosi się do wypowiedzi reżysera o własnej twórczości. Leszczyński twierdził, że bliższe jest mu budowanie rzeczywistości ekranowej niż stwarzanie iluzji rzeczywistości prawdziwej.
 
Równoległy wątek wystawy tworzą obrazy i grafiki Sylwii Solak stanowiące współczesne malarskie spojrzenie na twórczości Leszczyńskiego. Cykl prac inspirowanych „Żywotem Mateusza”, „Konopielką” i „Siekierezadą” powstał w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura w sieci”.