Przejdź do treści
Home » Wydarzenia » „Przypadek” (1981) by Krzysztof Kieślowski with English subtitles

„Przypadek” (1981) by Krzysztof Kieślowski with English subtitles

23.11, czwartek, 17:00
Przypadek
(1981), reż. Krzysztof Kieślowski

Bilet: 15 zł Kup bilet

English below

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych zapraszamy do kina Kinematograf na cykl pod nazwą Krótka Historia Polskiego Kina. 23 listopada
w ramach cyklu zobaczymy Przypadek (1981) w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego.

Trzy różne wersje życiorysu Witka Długosza. Obraz Kieślowskiego, zrealizowany w 1981 roku, na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego, jest jednym z najsłynniejszych polskich „półkowników” i został udostępniony publiczności dopiero pod koniec lat 80.  Seans poprzedzi prelekcja online Tomasza Kolankiewicza, filmoznawcy i historyka filmu. Przegląd organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych.

Przypadek (1981)
reż. Krzysztof Kieślowski
 

Witek Długosz (B.Linda), student medycyny, zrządzeniem przypadku przeżywa trzy różne warianty swojego losu. Być może to nie przypadek, a spadek po zmarłym przy porodzie bracie bliźniaku albo symboliczna data i miejsce urodzin – 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu – skazują go na silne oddziaływanie współczesnej historii. W zależności od tego, czy złapie uciekający pociąg na stacji Łódź Fabryczna, czy nie – los przekieruje go na inne tory: aktywności w partii lub działalności w opozycji. W pociągu Witek poznaje starego komunistę (T. Łomnicki), który mimo doświadczeń stalinizmu namawia go do wstąpienia do PZPR, a kierownictwo partii dostrzega w nim potencjał młodego działacza. Nie złapawszy pociągu, Witek wpada w ręce sokisty i dostaje karę – pracę społeczną, przy której poznaje młodych opozycjonistów. Przyłącza się do grupy „Latającego Uniwersytetu”, drukuje podziemną prasę, wspiera robotników. Może też w ogóle odmówić udziału w biegu historii – jako zdolny młody lekarz cieszy się zaufaniem dziekana i ma możliwość podjęcia pracy naukowej. Trzeci wariant – postawy neutralnej wobec biegu wydarzeń w Polsce u progu lat 80. okaże się niemożliwy do rozwinięcia.

Krzysztof Kieślowski, twórca filmu nie podkreślał podziałów politycznych w ówczesnej Polsce, ale dowodził, że przyzwoitość możliwa jest niezależnie od miejsca po stronie barykady. Krótki i tragiczny trzeci wariant – wycofania z zaangażowania i wewnętrznej emigracji w PRL – zgodnie z intencją twórcy, skazuje bohatera na porażkę, a nawet unicestwienie. Film zatrzymany przez cenzurę z trudem torował sobie drogę do publiczności.

Dwóch mężczyzn rozmawiających ze sobą. W tle woda i zielona łąka. Młody, uśmiechnięty mężczyzna w marynarce i koszuli w kratę rozmawia ze starszym.

Przypadek (1981), reż. Krzysztof Kieślowski

EN

On November 23 at 5:00 PM we would like to invite You to kino Kinematograf (cinema owned by Film Museum in Lodz) to the screening of the film „Przypadek” from 1981, by Krzysztof Kieślowski with English subtitles and a video lecture.

Witek Długosz (B. Linda), a medical student, experiences three different variants of his fate by chance. Maybe it is not a coincidence, but a kind of inheritance after his twin brother who died in labor. Alternatively, it could be a symbolic strength of his date and place of birth – June 28, 1956, Poznań – that dooms him to a strong influence of modern history. Witek’s fate (being a member of the party or the opposition) depends on whether he catches a train at the Łódź Fabryczna station. On the train, Witek meets an old communist (T. Łomnicki), who, despite his experiences of Stalinism, persuades the young man to join the Polish United Workers’ Party. In addition to that, the leaders of the party believe that Witek is a really prospective candidate. Missing the train means falling into the hands of a railroad guard. The young man is sentenced to community service. While working, he meets young oppositionists. Witek joins the “Flying University” group, prints underground press, supports the workers. He may also refuse to participate in the course of history – as a talented young doctor he enjoys the dean’s trust and has the opportunity to start an academic career. The third variant – a neutral attitude towards the course of events in Poland at the beginning of the 1980s, turns out to be impossible.

Krzysztof Kieślowski, the director of the film, did not emphasize the political divisions in Poland in that period of time. He proved that people could behave decently, regardless of their position in the political dispute. The short and tragic third variant, describing a neutral attitude towards the Polish People’s Republic, condemns the protagonist to failure, even annihilation. The film, stopped by censorship, struggled to make its way to the public.

Tickets: 15 PLN, available at the box office and online Buy a ticket

Plakat do cyklu ,,Krótka Historia Polskiego Kina".

‘Krótka historia polskiego kina’ is organized by Stowarzyszenie Kin Studyjnych
Curator: Tomasz Kolankiewicz
Partners: WFDiF, 35mm, DI Factory 

Project is co-financed by Polish Film Institute.