zbiory

 Katalog zbiorów online

Muzeum Kinematografii w Łodzi do tej pory nie posiadało muzealnego katalogu zbiorów on-line. Dotychczasowe efekty prac związanych z digitalizacją kolekcji muzealnej były udostępniane na stronie internetowej www.cyfrowe.kinomuzeum.pl. Dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Urzędu Miasta Łodzi pozwoliło stworzyć specjalistyczny system do udostępniania zasobów cyfrowych on-line. Katalog, który prezentujemy, zawiera niewielki fragment budowanej przez lata kolekcji Muzeum Kinematografii w Łodzi i jest pierwszą odsłoną programu, który pozwoli na wieloletnie zaplanowanie i realizowanie procesu szerokiego udostępniania wiedzy na temat kolekcji muzealnej w zakresie popularyzatorskim, naukowym i edukacyjnym.
W ramach programu „Kultura Cyfrowa 2021” poddano konserwacji i przeprowadzono kwerendy na temat 121 eksponatów z kolekcji Muzeum. W katalogu on-line prezentujemy 46 lalek z działu Animacja, pochodzących z filmów w reżyserii, m.in. Zenona Wasilewskiego, Edwarda Sturlisa, Lidii Hornickiej, Jerzego Kotowskiego, Tadeusza Wilkosza – czołowych twórców polskiej kinematografii, w tym filmu lalkowego. Najstarsze lalki pochodzą z 1947 roku. Z działu Technika Filmowa przedstawiamy 20 kamer wykorzystywanych w studiach Wytwórni Filmów Fabularnych i na planach wielkich produkcji lat 50, 60, 70. XX wieku, sprzęt reporterski oraz amatorskie kamery używane przez twórców prywatnie. Z bardzo bogatej kolekcji działu Plakaty i Scenografia prezentujemy 55 afiszy i plakatów filmowych, m.in. przedwojenne afisze filmowe, unikatowe okazy sygnowane nazwami ówczesnych łódzkich kin, m.in. kina Urania oraz kina Rekord. Konserwacji i digitalizacji poddano również 4 rolki taśmy filmowej o szerokości 35 mm, z filmem Czy Lucyna to dziewczyna? (1934), w reżyserii Juliusza Gardana. Fragmenty filmu można obejrzeć na nowej wystawie stałej Muzeum Kinematografii w Łodzi „Łódź Filmowa”.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu Kultura Cyfrowa 2021 oraz Urzędu Miasta Łodzi.