W roku 2022 mija 200. rocznica pierwszej publikacji zbioru Ballad i romansów – dzieła Adama Mickiewicza, które zapoczątkowało polski romantyzm.
W dniach 30 kwietnia – 1 maja 2022 roku Muzeum Kinematografii w Łodzi zaprosiło Łodzian i gości odwiedzających miasto do upamiętnienia tego wydarzenia. Zmieniliśmy muzeum w artystyczną przestrzeń działań twórczych. Słowa Adama Mickiewicza i film animowany. Wokół tych materii zbudowaliśmy nietuzinkowe działanie artystyczne.
Naszą inspiracją był utwór Pani Twardowska pochodzący ze zbioru Ballady i romanse. To przykład silnego impulsu myśli romantycznej, którego idee wpłynęły na wiele dziedzin sztuki, w tym film. Choć X muza nie była jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku obecna, to 200 lat później jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych form udostępniania arcydzieł literackich. Razem przyczyniliśmy się do popularności i ciągłości dziedzictwa artystycznego naszego narodowego wieszcza!

W ciągu dwóch dni trwania wydarzenia Pani Twardowska – ballada animowana w muzealnym Kinie Kinematograf odbyło się 16 wykładów dla 370 osób o historycznych okolicznościach powstania i publikacji zbioru Ballad i romansów Adama Mickiewicza oraz jego roli w kulturze polskiej kinematografii.

Wykładom towarzyszyły pokazy filmu animowanego Pani Twardowska (13’) z 1955 roku w reżyserii Lechosława Marszałka z oryginalnym tekstem ballady. Oprawą plastyczną tej pięknej malarskiej produkcji kierował Witold Giersz, jeden z nestorów i najważniejszych twórców filmu animowanego w Polsce w XX wieku.

Ponad 270 osób wzięło udział w 14 warsztatach z animacji poklatkowej w zabytkowej sali muzealnej. Każdy z uczestników został współtwórcą filmu animowanego inspirowanego balladą Pani Twardowska i miał możliwość eksperymentowania z różnymi narzędziami, formami, tworzywem.

Stworzyliśmy wspólnie film animowany!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowano ze środków Miasta Łódź.

Patronat medialny: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej.