Kultura cyfrowa - Muzeum Kinematografii w Łodzi
Przejdź do treści

Muzeum Kinematografii w Łodzi posiada katalog zbiorów on-line od 2021 roku. Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi pozyskaliśmy specjalistyczny system do udostępniania zasobów cyfrowych poprzez sieć internetową. Naszym celem jest stworzenie profesjonalnej bazy danych, w której będziemy mogli prezentować odwzorowania cyfrowe muzealiów z naszej kolekcji i dzielić się wiedzą na jej temat z szerokim kręgiem odbiorców, z pominięciem barier społecznych związanych z dostępnością.

Katalog zbiorów on-line zawiera niewielki fragment budowanej od 1986 roku kolekcji muzealnej. Coroczne odsłony programu Kultura Cyfrowa, mamy nadzieję, pozwolą nam na wieloletnie zaplanowanie i realizowanie procesu szerokiego udostępniania wiedzy na temat zbioru w zakresie popularnym, naukowym i edukacyjnym.

Przejdź do katalogu zbiorów on-line: KLIKNIJ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

KULTURA CYFROWA 2021

W ramach programu Kultura Cyfrowa 2021 poddano konserwacji i przeprowadzono kwerendy na temat 121 eksponatów z kolekcji Muzeum. W katalogu on-line prezentujemy 46 lalek z działu Animacji, pochodzących z filmów w reżyserii, m.in. Zenona Wasilewskiego, Edwarda Sturlisa, Lidii Hornickiej, Jerzego Kotowskiego, Tadeusza Wilkosza – czołowych twórców polskiego filmu lalkowego. Najstarsze lalki pochodzą z 1947 roku. Z działu Technika Filmowa przedstawiamy 20 kamer wykorzystywanych w studiach łódzkiej Wytwórni Filmów Fabularnych i na planach wielkich produkcji lat 50, 60, 70. XX wieku, sprzęt reporterski oraz amatorskie kamery używane przez twórców prywatnie. Z bogatej kolekcji Plakatów i Scenografii prezentujemy 55 afiszy i plakatów filmowych, m.in. przedwojenne afisze, unikatowe okazy sygnowane nazwami ówczesnych łódzkich kin, m.in. kina Urania oraz kina Rekord. Konserwacji i digitalizacji poddano również 4 rolki taśmy filmowej o szerokości 35 mm, z filmem „Czy Lucyna to dziewczyna?” (1934), w reżyserii Juliusza Gardana. Fragmenty filmu można obejrzeć na nowej wystawie stałej Muzeum Kinematografii w Łodzi „Łódź Filmowa”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Program Operacyjny: Kultura Cyfrowa

Całkowita wartość projektu: 211 510,00 zł

Wysokość dotacji: 168 000,00 zł

W tym wkład własny z Urzędu Miasta Łodzi: 43 510,00 zł.

KULTURA CYFROWA 2022

Kolejna edycja programu – Kultura Cyfrowa 2022 pozwoliła na uzupełnienie zasobu katalogu zbiorów on-line Muzeum Kinematografii w Łodzi o 148 muzealiów, które poddano konserwacji, digitalizacji i udostępnieniu. Są wśród nich: 11 profesjonalnych kamer filmowych, sprzęt reporterski i kamery amatorskie, pochodzące z lat 80. XX wieku. 35 plakatów filmowych autorstwa czołowych twórców Polskiej Szkoły Plakatu, m.in.: Romana Cieślewicza, Wojciecha Zamecznika, Wojciecha Fangora, Franciszka Starowieyskiego, Wiktora Górki, Waldemara Świerzego, Bohdana Butenki, Romana Opałki. 102 projekty scenograficzne uznanych polskich scenografów: Anatola Radzinowicza, Lidii i Jerzego Skarżyńskich, czy Kazimierza Mikulskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Program Operacyjny: Kultura Cyfrowa

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł

Wysokość dotacji: 150 000,00 zł

W tym wkład własny z Urzędu Miasta Łodzi: 50 000,00 zł.

Logotyp Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Po lewej stronie szkic orła w koronie.
Logotyp miasta Łódź.
Godło Polski. Na czerwonym tle Biały orzeł. Rozpostarte skrzydła. Na głowie złota korona. Złoty dziób i pazury.
Flaga Polski. Przy lewej krawędzi linia utworzona z małych, szarych prostokątów.
Skip to content