Przejdź do treści

Archiwum Historii Mówionej

Zadanie „Zakup infrastruktury na potrzeby Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Kinematografii w Łodzi” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Zadanie współfinansowane
z budżetu Miasta Łodzi.
 
Użycie nagrań historii mówionej w muzeach staje się coraz powszechniejsze. Oral history w praktyce muzealnej służy do przygotowania i realizacji ekspozycji stałych i czasowych, działań edukacyjnych, popularyzujących wiedzę na dany temat w formule online, np. w mediach społecznościowych. W przypadku Muzeum Kinematografii wywiady są rejestrowane w formie nagrań audiowizualnych, a jakość techniczna nagrania (odpowiednia ostrość, dobre oświetlenie, kompozycja) mają znaczenie niemal równorzędne, co przygotowanie merytoryczne samego wywiadu. Do tej pory Muzeum korzystało z dodatkowo płatnego sprzętu i obsługi zewnętrznej lub przestarzałego sprzętu, należącego do instytucji. Nagrane materiały, w różnej jakości, nie były odpowiednio zabezpieczone i uporządkowane, ponieważ przechowywane są – czasem w kilku wersjach montażowych – na rozproszonych dyskach zewnętrznych i serwerach. Poczynione zakupy pozwolą na profesjonalną rejestrację nagrań siłami własnymi muzeum i założenie archiwum, w którym w odpowiedni sposób materiały będą opracowywane, gromadzone, co zagwarantuje ich trwałość i dostępność na wiele przyszłych lat. Do realizacji nagrań konieczny był zakup sprzętu: dobrej jakości kamer z osprzętem (oświetlenie, statywy, mikrofon), komputerów z oprogramowaniem oraz macierzy z dyskami przenośnymi. Wywiady po nagraniu będą gromadzone i zabezpieczone w wersji surowego materiału w wersji pełnej, a także w wersjach montażowych. Wybrane materiały będą udostępnione on-line, co znacząco podniesie potencjał instytucji, także dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki poczynionym zakupom Muzeum będzie mogło w atrakcyjnej formule prowadzić działania upowszechniające kulturę filmową, a przede wszystkim gromadzić cenne dla badaczy i przyszłych pokoleń opowieści dotyczące przeszłości polskiej kinematografii.
 

Nagrywając wywiad pogłębiony lub historię mówioną cofamy się w czasie i myślimy o przeszłości, ale musimy pamiętać o przyszłości, jak najwyższej jakości obrazu oraz dźwięku i odpowiedniej archiwizacji nagrania.

Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Kinematografii w Łodzi zawiera około 100 wywiadów ze scenografami, reżyserami, operatorami, animatorami, kostiumologami, rekwizytorami, kierownikami produkcji, pedagogami, a także pracownikami administracyjnymi i technicznymi, opowiadających o łódzkim przemyśle kinematograficznym. Pomysł stworzenia tego rodzaju kolekcji w Muzeum Kinematografii narodził się w 2015 r., przy okazji prac nad wystawą stałą Łódź filmowa. Wcześniej rejestrowano pojedyncze wspomnienia osób ze środowiska filmowego i nagrywano spotkania z twórcami, jednak nie realizowano ich ani archiwizowano w sposób planowy. Pierwsze nagrania, będące częścią większej całości, których fragmenty zostały od 2021 r. użyte w formie prezentacji w przestrzeni wystawy czterech materiałów montażowych, powstały w 2017 r. w ramach projektu Rozmowy o HollyŁodzi. Potem powstały nagrania zebrane w cyklu Tworzenie filmowych światów. Od kilku lat nagrania są realizowane  w trybie ciągłym, w ramach bieżącej działalności Muzeum.

Nasi rozmówcy wspominają Wytwórnię Filmów Fabularnych, Wytwórnię Filmów Oświatowych, Studio Małych Form Filmowych Se-MA-For, Opus Filmem, Łódzkie Zakłady Kinotechniczne Prexer, Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną. Gromadzimy opowieści o kinach i pierwszych fascynacjach filmem, anegdoty z planów filmowych i opowieści poświęcone najważniejszym tytułom polskiego kina.
W roku 2024 planujemy udostępnienie Archiwum Historii Mówionej Muzeum Kinematografii w Łodzi online.
Wnętrze pracowni. Dwóch mężczyzn, starszy i młodszy, siedzą na przeciwko siebie. Rozmawiają. Po prawej stronie znajduje się kamera.
Archiwum Historii Mówionej: Rozmowa z animatorem Witoldem Gierszem. Od lewej: Witold Giersz, Rafał Andrzejczak, fot. Mikołaj Zacharow.
Sala kinowa. Z prawej strony na schodach po turecku siedzi kobieta. Patrzy się w stronę starszego mężczyzny, który siedzi w jednym z foteli na widowni. Mężczyzna mówi do kamery.
Archiwum Historii Mówionej: Rozmowa z reżyserem Markiem Piestrakiem. Od lewej: Marek Piestrak, Anna Michalska, fot. Mikołaj Zacharow.

W ramach zadania zakupiliśmy:

1. Zestaw dwóch przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem:
– Laptop z procesorem zgodnym z i7- 1360P/32GB RAM / Dysk 512 GB,
– Laptop z procesorem zgodnym z i7- 1360P/32GB RAM / Dysk 2 TB,
– Dysk zewnętrzny 4 TB.

 

2. Zestaw do rejestracji audiowizualnej:
– Kamery wraz oprzyrządowaniem,
– Dwa obiektywy 28-135,
– Profesjonalna kamera 4K z pełną klatką video,
– Cztery karty pamięci,
– Dwa statywy kamerowe,
– Cztery baterie do kamery,
– Zestaw ładowarka dwukanałowa DL-USB-C i dwie baterie do ekranów,
– Dwa monitory zewnętrzne do kamer,
– Dwa mikrofony kierunkowe,
– Lampa LED 60x60cm,
– Statyw do oświetlenia 280 cm,
– Statyw do oświetlenia 395cm.

 

3. Zestaw do archiwizacji nagrań:
Macierz dyskowa wraz z dyskami twardymi o łącznej pojemności 64 TB.

Dodatkowo udało się zakupić:
– Cztery dodatkowe baterie do kamer, które pozwolą na nagrywanie dłuższych materiałów video,
– Licencje na program do autoringu płyt DVD oraz BD disc.

Dofinansowanie z MKiDN: 105 000 zł (Umowa Nr 03681/23/FPK/DSA z dnia 18.08.2023 r.)
Całkowita wartość: 132 911 zł 

Zadanie „Zakup infrastruktury na potrzeby Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Kinematografii w Łodzi” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Zadanie współfinansowane
z budżetu Miasta Łodzi.

Obserwuj nas: