Archiwum Historii Mówionej - Muzeum Kinematografii w Łodzi
Przejdź do treści

Archiwum Historii Mówionej

Nagrywając wywiad pogłębiony lub historię mówioną cofamy się w czasie i myślimy o przeszłości, ale musimy pamiętać o przyszłości, jak najwyższej jakości obrazu oraz dźwięku i odpowiedniej archiwizacji nagrania.

Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Kinematografii w Łodzi zawiera około 100 wywiadów ze scenografami, reżyserami, operatorami, animatorami, kostiumologami, rekwizytorami, kierownikami produkcji, pedagogami, a także pracownikami administracyjnymi i technicznymi, opowiadających o łódzkim przemyśle kinematograficznym. Pomysł stworzenia tego rodzaju kolekcji w Muzeum Kinematografii narodził się w 2015 r., przy okazji prac nad wystawą stałą Łódź filmowa. Wcześniej rejestrowano pojedyncze wspomnienia osób ze środowiska filmowego i nagrywano spotkania z twórcami, jednak nie realizowano ich ani archiwizowano w sposób planowy. Pierwsze nagrania, będące częścią większej całości, których fragmenty zostały od 2021 r. użyte w formie prezentacji w przestrzeni wystawy czterech materiałów montażowych, powstały w 2017 r. w ramach projektu Rozmowy o HollyŁodzi. Potem powstały nagrania zebrane w cyklu Tworzenie filmowych światów. Od kilku lat nagrania są realizowane  w trybie ciągłym, w ramach bieżącej działalności Muzeów.

Nasi rozmówcy wspominają Wytwórnię Filmów Fabularnych, Wytwórnię Filmów Oświatowych, Studio Małych Form Filmowych Se-MA-For, Opus Filmem, Łódzkie Zakłady Kinotechniczne Prexer, Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną. Gromadzimy opowieści o kinach i pierwszych fascynacjach filmem, anegdoty z planów filmowych i opowieści poświęcone najważniejszym tytułom polskiego kina.
W roku 2024 planujemy udostępnienie Archiwum Historii Mówionej Muzeum Kinematografii w Łodzi online.
Wnętrze pracowni. Dwóch mężczyzn, starszy i młodszy, siedzą na przeciwko siebie. Rozmawiają. Po prawej stronie znajduje się kamera.
Archiwum Historii Mówionej: Rozmowa z animatorem Witoldem Gierszem. Od lewej: Witold Giersz, Rafał Andrzejczak, fot. Mikołaj Zacharow.

Zadanie „Zakup infrastruktury na potrzeby Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Kinematografii w Łodzi” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  Zadanie współfinansowane
z budżetu Miasta Łodzi.

Obserwuj nas: