Przejdź do treści
Home » Wydarzenia » Wernisaż wystawy czasowej: Filmoteka Wojciecha Kaniowskiego

Wernisaż wystawy czasowej: Filmoteka Wojciecha Kaniowskiego

14 września (czwartek) o godz. 17:00 zapraszamy do Muzeum Kinematografii w Łodzi (Galeria nad Kinem) na wernisaż wystawy Filmoteka Wojciecha Kaniowskiego. 

Asamblaże zaprezentowane na wystawie Filmoteka Wojciecha Kaniowskiego stanowią część cyklu Obiekty realizowanego przez artystę od 2014 roku. Wojciech Kaniowski zrezygnował w nim z warstwy malarskiej, pędzel zastąpił młotkiem, piłą i klejem montażowym. Farby zamienił na fotografię oraz przedmioty znalezione na strychach, w zakurzonych skrzyniach, zapomnianych szufladach.

Praca dedykowana
Ziemi obiecanej (reż. Andrzej Wajda, 1974) została wykonana specjalnie na wystawę Filmoteka Wojciecha Kaniowskiego w Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Zdjęcie fragmentu kolażu przestrzennego. Szara kolorystyka, drewniana figurka kota na płocie, w tle gałęzie, na płocie wiszą szmaty i jest widoczna tabliczka z napisem: ,,tak tak tak".

Fragment asamblażu autorstwa Wojciecha Kaniowskiego Wlazł kotek na płotek według filmu Sami swoi (reż. Sylwester Chęciński, 1967).

Wojciech Kaniowski

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w latach 1972–1977. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa i malarstwa architektonicznego pod kierunkiem prof. Konrada Jarodzkiego i prof. Mieczysława Zdanowicza. W 1977 roku rozpoczął pracę dydaktyczną we
wrocławskiej PWSSP jako asystent stażysta w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Zbigniewa Karpińskiego. W latach 1996–1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby, a w latach 1999–2005 – prorektora ds. dydaktycznych. W maju 2002 roku uzyskał tytuł naukowy profesora.

Zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznym. W latach 1977–1996 brał udział w kilkudziesięciu wystawach i konkursach malarskich, otrzymał 10 nagród i wyróżnień. Swoje malarstwo prezentował na 49 pokazach indywidualnych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Francji i USA. Od 1988 roku realizuje prace malarskie w technice
asamblażu. Do 2000 roku opracował cykl obrazów dedykowany muzyce lat 60. XX wieku. Od 2003 roku jego wystawom indywidualnym towarzyszy kalendarz projektu autora zawierający dokumentację prezentowanych prac malarskich.
Plakat wydarzenia ,,Filmoteka Wojciecha Kaniowskiego".

Dowiedz się więcej o wystawie czasowej