Przejdź do treści

Rada Muzeum przy Muzeum Kinematografii w Łodzi

  1. Monika Malinowska-Olszowy – radna Rady Miejskiej w Łodzi,
  2. Judyta Pawlak – przedstawicielka Dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi,
  3. Jolanta Jachimowicz – przedstawicielka Prezydenta Miasta Łodzi,
  4. Tadeusz Szczepański – przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi,
  5. Ryszard Kluszczyński – przedstawiciel Katedry Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego,
  6. Monika Piętas-Kurek – przedstawicielka Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego,
  7. Piotr Sitarski – przedstawiciel Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego,
  8. Piotr Dzięcioł – przedstawiciel OPUS Film.

 

Zarządzenie nr 341/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 lutego 2022 roku.