Zespół

Osoby sprawujące funkcje kierownicze w Muzeum Kinematografii w Łodzi:
 
Dyrektor Muzeum – Marzena Bomanowska
e-mail: marzena.bomanowska[at]kinomuzeum.eu
Autorski program działania dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi
 
Zastępca Dyrektora Muzeum – Jakub Wiewiórski
e-mail: j.wiewiorski[at]kinomuzeum.pl
 
Dział finansowo-księgowy
Główny księgowy – Ewa Goszczyńska
e-mail: e.goszczynska[at]kinomuzeum.pl
 
Dział Zbiorów
Główny inwentaryzator zbiorów – Judyta Pawlak
e-mail: j.pawlak[at]kinomuzeum.pl
 
Dział wystaw i projektów
Kierownik działu wystaw i projektów – Zuzanna Woźniak
e-mail: z.wozniak[at]kinomuzeum.pl
 
Dział edukacji i kultury filmowej
Kierownik działu edukacji i kultury filmowej – Magda Pelska
e-mail: m.pelska[at]kinomuzeum.pl
 
Dział kina i wydarzeń
Kierownik działu kina i wydarzeń–  Anna Michalska
e-mail: a.michalska[at]kinomuzeum.pl
 
Dział promocji i rozwoju
p.o. kierownika działu promocji i rozwoju – Joanna Zielińska
e-mail: j.zielinska[at]kinomuzeum.pl
 
Dział organizacyjno-techniczny
Kierownik działu organizacyjno-technicznego: Wojciech Rudziński
email: w.rudzinski[at]kinomuzeum.pl
 
Dział obsługi ekspozycji
Kierownik działu obsługi ekspozycji – Adam Dębowski
e-mail: a.debowski[at]kinomuzeum.pl
 
Samodzielne stanowisko ds. kadr – Izabela Piasecka
e-mail: muzeum[at]kinomuzeum.pl
 
Samodzielne stanowisk ds. BHB – Krzysztof Wcisło
 
Samodzielne stanowisko ds. IT – administrator systemów informatycznych – Dariusz Gregorek
e-mail: d.gregorek[at]kinomuzeum.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Krystyna Kołodyńska
e-mail: iod[at]kinomuzeum.pl

Koordynator ds. dostępności – Magdalena Pelska 
e-mail: m.pelska[at]kinomuzeum.pl
telefon: 42 6740957Z