wystawa czasowa

Rzeczywistość obrazów. Filmy Witolda Leszczyńskiego i obrazy Sylwii Solak

„Skłaniam się w kierunku estetyki filmu kreacyjnego to znaczy filmu, w którym następuje budowanie rzeczywistości ekranowej, nie zaś stwarzanie na ekranie iluzji rzeczywistości prawdziwej. Można by to wyrazić następująco: nie interesuje mnie obraz rzeczywistości, lecz rzeczywistość obrazów. Nie mam tu na myśli postawy formalistycznej, lecz syntezę zjawisk, z którymi stykam się w życiu” – jeszcze przed jego premierą Witold Leszczyński tak mówił na łamach magazynu „Film” o swoim debiucie fabularnym Żywot Mateusza

Na wystawie filmowy świat Leszczyńskiego odzwierciedlają fragmenty jego dzieł, fotosy
i plakaty. Świadectwem pierwszych dokonań artystycznych jest sześć etiud studenckich, trzy z nich – Skowronek, Rondo i Chwile cierpliwości – zostały zdigitalizowane przez Szkołę Filmową specjalnie na wystawę. Osoby, z którymi Leszczyński współpracował –  Zbigniew Wichłacz, Andrzej Kostenko, Barbara Fronc – wspominają go w nagranych wywiadach.

Równoległy wątek wystawy tworzą obrazy i grafiki Sylwii Solak stanowiące współczesne malarskie spojrzenie na twórczości Leszczyńskiego. Cykl prac inspirowanych Żywotem Mateusza, Konopielką i Siekierezadą powstał w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura w sieci”. Motywy bliskie reżyserowi zostały przez malarkę odczytane w oryginalny sposób, uwzględniający szczególną godność filmowych postaci oraz charakterystyczne dla nich zanurzenie w naturze. Dwa nurty wystawy łączą postacie bohaterów filmów Witolda Leszczyńskiego. Mateusz, Kaziuk i Janek. Protagoniści są istotami osobnymi, uciekającymi przed zgiełkiem cywilizacji buntownikami z własną wizją świata, odrębną prawdą i niemal mistyczną łącznością z przyrodą.  Splatające się wątki ekspozycji przypominają niezwykłą twórczość Leszczyńskiego i tworzą przestrzeń do jej interpretacji.

Wystawa dostępna od 18.05.2022 do 4.09.2022
Kuratorzy: Zuzanna Woźniak, Kornel Nocoń
TekstyMarta Skłodowska, Jakub Wiewiórski, Zuzanna Woźniak
Projekty graficzneSylwia Solak
Wywiady: Anna Michalska
Materiały audiowizualne
Wojciech Wojtysiak, Dariusz Gregorek
Produkcja: Mirosław Gumiński, Sebastian Snurski, Mariusz Jarząbek
TłumaczenieJarosław Sawiuk, OJR Na Wostok
Współpraca: Jakub Sas, Adam Dębowski
 
Wystawę dofinansowało przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
 
Partnerzy: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Szkoła Filmowa w Łodzi, Biblioteka Miejska w Łodzi