szkoła ponadpodstawowa

 

Termin

Środa – piątek od 9:00 do 16:00
Sobota – niedziela od 11:00 do 17:00

Czas trwania

Lekcja: 45 min.
Lekcja z projekcją: 75 min.
Warsztaty: Cisza na planie!: 60 min.
Warsztaty: Plakat – najkrótsza recenzja filmu: 120 min.
Warsztaty: Tu Stacja ANIMACJA!: 180 min.
Oprowadzanie: 60–75 min, w zależności od wybranej ścieżki zwiedzania.

Rezerwacja

Termin zajęć ustalamy indywidualnie.
e-mail: edukacja@kinomuzeum.pl
Telefon: (+48) 42 6740957 wew. 151 lub wew. 172

Przy rezerwacji prosimy o podanie

• preferowanego dnia i godziny zajęć
• tematu zajęć
• wieku i liczby uczestników
• nazwy instytucji
• kontaktu do opiekuna grupy
• dodatkowych potrzeb grupy

Koszt

Lekcja: 10 zł za uczestnika
Lekcja z projekcją: 15 zł za uczestnika
Warsztat Zabawki w świetle latarni magicznej: 15 zł od uczestnika
Warsztat Cisza na planie!: 30 zł za uczestnika
Warsztat Tu Stacja ANIMACJA!: 30 zł za uczestnika, minimalny koszt dla grupy 400 zł
Bilet wstępu do muzeum i usługa przewodnicka: zobacz aktualny cennik. https://muzeumkinematografii.pl/dni-i-godziny-otwarcia-cennik/

Płatność

W kasie muzeum przed zajęciami kartą płatniczą lub gotówką. Płatność przelewem ustalamy indywidualnie.

Pytania

Dodatkowe, merytoryczne pytania dotyczące oferty edukacyjnej, rezerwację zajęć online i poza siedzibą muzeum oraz propozycje dedykowanych zajęć prosimy kierować do Działu Edukacji i Kultury Filmowej:
edukacja@kinomuzeum.pl
42 674 09 57 wew. 151 lub wew. 172

Regulamin
uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.

Regulamin
zwiedzania.

PODSTAWY JĘZYKA FILMU

„Jaki film jest każdy widzi”, ale jak komponuje się kadry? Co to jest „mocny punkt” ekranu i „oś filmowa”? Scenariusz, scenopis, klaps i klisza dźwiękowa? W trakcie lekcji porządkujemy wiedzę i omawiamy podstawowe pojęcia: kadr, ujęcie, scena, plan filmowy. Poznajemy rodzaje ruchu kamery, perspektywy i montażu. 

Maksymalna liczba uczestników: 25.

KULT GWIAZD KINA
PRZED-WOJENNEGO

Zajęcia przybliżające zjawisko kultu gwiazd srebrnego ekranu, kulisy narodziny fenomenu, sylwetki pierwszych gwiazd Hollywood w okresie kina niemego, metody kreowania ekranowych osobowości przez Fabrykę Snów, oraz specyfikę kultu aktorów w międzywojennej Polsce. Olbrzymia popularność, jaką zaczęli cieszyć się aktorzy przed II wojną światową, przyczyniła się w dużej mierze do umocnienia kina jako najważniejszej rozrywki masowej XX wieku. Ukazane zostają zarówno pozytywne, jak też negatywne aspekty mechanizmu promowania gwiazd, które w wielu aspektach funkcjonują do dnia dzisiejszego. Zajęcia mają formę pogadanki z prezentacją multimedialną i fragmentami klasycznych filmów oraz spaceru na wybraną część ekspozycji muzealnej. Uczestnicy poprzez serię zadań aktywizujących biorą czynny udział w zajęciach, na bieżąco porządkując zdobywaną wiedzę.

Podczas lekcji odwiedzamy wybrane sale wystawy Łódź filmowa.

Maksymalna liczba uczestników: 25.

ANDRZEJ WAJDA SPOTKANIE
Z MISTRZEM

Lekcja z zakresu edukacji filmowej mająca na celu zapoznanie uczestników z twórczością Andrzeja Wajdy i zachęcenie do dalszego, samodzielnego pogłębiania wiedzy. Uczniowie biorą udział w interaktywnych zajęciach, gdzie osoba reżysera i jego dorobek artystyczny jest punktem wyjścia do dalszych rozważań na temat polskiej kinematografii.

Podczas lekcji odwiedzamy wybrane sale wystawy Łódź filmowa.

Maksymalna liczba uczestników: 25.

KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI ŚLADY
I PAMIĘĆ

Omówienie życia i twórczości Krzysztofa Kieślowskiego – reżysera filmów dokumentalnych  i fabularnych, scenarzysty filmowego zarówno filmów autorskich, jak i zrealizowanych przez innych twórców, autora sztuk teatralnych, reżysera pracującego dla teatru i telewizji, pedagoga, opiekuna artystycznego młodych filmowców. Artysty, którego dorobek ciągle jest oglądany, analizowany, poddawany różnorakim interpretacjom.

Podczas lekcji odwiedzamy wybrane sale wystawy Łódź filmowa.

Maksymalna liczba uczestników: 25.

WARSZTATY CISZA
NA PLANIE!

Jak skrzypi śnieg w filmie? Jak stuka koń kopytami? Zapraszamy na wspólne odkrywanie tajemnic filmowego świata dźwięków i ich funkcji w filmie. Będziemy imitować i nagrywać efekty synchroniczne do fragmentu filmu przy użyciu przedmiotów dostępnych w studiu dźwiękowym.

Warsztaty odbywają się w profesjonalnie wyposażonym muzealnym studiu dźwiękowym.

Maksymalna liczba uczestników: 7.

PLAKAT – NAJKRÓTSZA RECENZJA FILMU

Czym jest plakat filmowy? Z jakich elementów się składa? Jakie pełni funkcje? Jak czytać i analizować plakat filmowy? Lekcja przybliża uczestnikom wiadomości na temat: polskiego plakatu filmowego, jego historii, wybitnych twórcach oraz dostarcza narzędzi analityczno–interpretacyjnych, przydatnych w interpretacji plakatu. Poznajemy także twórców i najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Część warsztatowa obejmuje dwie opcje do wyboru: 1. Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach, angażując się w dyskusję, analizując wybrane plakaty filmowe. 2. Uczestnicy pracują w grupach, tworząc własne plakaty filmowe. Prosimy o wybór opcji przy rezerwacji zajęć.

Podczas lekcji odwiedzamy wybrane sale wystawy Łódź filmowa lub wystawy czasowe.

Maksymalna liczba uczestników: 25.

TU STACJA ANIMACJA!

Zajęcia o charakterze kreatywnym, polegające na tworzeniu własnego filmu animowanego. Uczestnicy, podzieleni na zespoły, wymyślają fabułę, rysują bohaterów oraz scenografię,
a następnie samodzielnie kreują historię. Edukator, opierając się na materiałach dydaktycznych, wyjaśnia wybrane techniki oraz sposób tworzenia filmu animowanego. Po skończonych zajęciach, powstały film jest przez prowadzącego montowany, udźwiękawiany, a następnie zamieszczany na muzealnym kanale serwisu YouTube.

Maksymalna liczba uczestników: 15.

OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Propozycja 1 Łódź – miasto atrakcji

Muzealną podróż rozpoczynamy od początków kina jako nowinki technicznej. Pokazujemy rozrywki końca XIX i początku XX wieku. Opowiadamy o narodzinach przemysłu kinowego, gwiazdach ekranu i pierwszych domowych seansach filmowych. Sprawdzimy, dlaczego zabytkowe wnętrza pałacu fabrykanckiego stały się gotową scenografią dla filmowców. Opowieść kończymy historią rodu Anny i Karola Scheiblerów oraz ich wkładu w rozwój fabrykanckiej i kulturowej Łodzi XIX i XX wieku.

Maksymalna liczba uczestników: 15.

Propozycja 2 Łódź – miasto filmu

Pokazujemy, że film to dzieło zbiorowe angażujące wiele osób i instytucji. Na wystawie obok reżyserów i aktorów poświęcono uwagę przedstawicielom najróżniejszych zawodów filmowych: operatorom, scenografom, animatorom, montażystom, kaskaderom czy pirotechnikom. Prezentujemy obiekty związane z ich profesjami oraz finalnym dziełem pracy – gotowym filmem kinowym lub telewizyjnym.

Maksymalna liczba uczestników: 15.

Propozycja 3 Łódź filmowa

Zapraszamy na zwiedzanie całej wystały stałej poświęconej Łodzi filmowej. Wspólnie odkryjemy skarby kolekcji muzealnej ilustrujące rozwój kina i przemysłu kinematograficznego od końca XIX wieku aż po dzień dzisiejszy.

Maksymalna liczba uczestników: 15.

SPACERY Z PRZEWODNIKIEM

IMPERIUM KRÓLA BAWEŁNY

Grupy zainteresowane historią Łodzi fabrykanckiej zapraszamy do udziału w spacerze po Księżym Młynie. Oprowadzamy, pokazujemy i opowiadamy o najciekawszych miejscach dawnego imperium Scheiblerów: pałacu Anny i Karola Scheiblerów, Parku Źródliska, Księżym Młynie. Przybliżamy historię osiedla scheiblerowskich famuł i fabryk.

Na trasie spaceru nie zabraknie też ciekawostek związanych z lokacjami i instytucjami filmowymi związanymi z najbliższą okolicą muzeum.

Maksymalna liczba uczestników: 25.

SPACERY Z PRZEWODNIKIEM

FILMOWA TARGOWA

Wielu ulicom w Łodzi można przypisać przydomek filmowa. Ulica Łąkowa z Wytwórnią Filmów Fabularnych, ulice Moniuszki i Roosevelta chętnie wykorzystywane przez filmowców czy wreszcie Targowa, która pretenduje do najbardziej filmowej ulicy miasta.

Zapraszamy na opowieść o instytucjach takich jak Szkoła Filmowa, Muzeum Kinematografii, EC1, Studio Małych Form Filmowych Se–Ma–For czy Miejski Kinematograf Oświatowy, o budynkach i plenerach filmowych oraz ludziach z branży filmowej. Wśród nich są Roman Polański, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda, Zbigniew Zamachowski, Cezary Pazura, Zbigniew Rybczyński. Ulica Targowa od Beczek Grohmana do Dworca Łódź Fabryczna to fascynująca historia Łodzi Filmowej wczoraj i dziś.

Maksymalna liczba uczestników: 25.