Polski punkt widzenia – malarskość filmu 4.0

Polski punktu widzenia – malarskość filmu 4.0 to zrealizowany w 2022 roku interdyscyplinarny program edukacyjny Muzeum Kinematografii w Łodzi oparty na współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, Głównym celem była praca twórcza uczestników i edukatorów, pomoc uczniom i nauczycielom przy realizacji podstawy programowej w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych oraz popularyzowanie wybitnych dzieł polskiej kinematografii. Projekt opierał się na rozszyfrowywaniu różnego typu inspiracji i cytatów z dziedziny malarstwa i grafiki, które zostały wykorzystane w filmach wybranych reżyserów. Stawiał na rozszerzenie wiedzy z zakresu historii sztuki oraz nauczenie odbiorców pełniejszego znaczeniowo oglądania filmów. Zgodnie z założeniami kreatywność uczestników generowała nowe teksty kultury inspirowane pokazem filmowym, dyskusją i prezentacją malarskich inspiracji, które wpłynęły na kształt konkretnego filmu poprzez przedstawienie zindywidualizowanych interpretacji wyrażonych przez sztukę plastyczną, grafikę komputerową czy performance.

Program zrealizowany był w formie zajęć stacjonarnych w siedzibie muzeum, w szkołach i instytucjach oraz w formule online.

Chłopak przebrany za drzewo.

W 35 spotkaniach będących połączeniem wykładów, seansów filmowych i działań twórczych wzięło udział 870 osób. Wynikiem 170 godzin pracy warsztatowej były 204 prace indywidualne i zbiorowe umieszczone na wirtualnej wystawie muzeum wyobraźni młodych twórców.

Zachęcamy osoby zainteresowane współczesnymi zjawiskami w sztuce, młodzież, studentów i osoby dorosłe, a szczególnie uczniów szkół średnich i ich nauczycieli do kontynuowania projektu w oparciu o udostępnione poniżej materiały dydaktyczne w postaci nagranych wykładów oraz scenariuszy zajęć.

Scenariusze lekcji do pobrania:

  1. Pan Tadeusz – piękno pejzażu, liryzm i tęsknota w obrazach Włodzimierza Tetmajera, Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra Gierymskiego i w kadrach filmu Andrzeja Wajdy (DOC i PDF);
  2. Romantyczne malarstwo ballad i romansów w filmie krótkometrażowym Świtezianka w reżyserii Sióstr Bui (DOC i PDF);
  3. Surrealny wymiar świata w animacji Daniela Szczechury Fatamorgana 1 (DOC i PDF);
  4. Przedstawienie wybranych prac Muncha, Rembrandta, Vermeera, Redona, Daumiera w filmie Zbrodnia i kara Piotra Dumały (DOC i PDF).

Informacje o projekcie:

Magda Pelska

edukacja@kinomuzeum.pl
tel. 42 674 09 57 w.151

FB @Malarskoscfilmu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowano ze środków Miasta Łódź.