Przejdź do treści

Majątek

Muzeum Kinematografii z dniem 1.01.1994 r. nabyło:
 
– prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Łodzi przy Placu Zwycięstwa 1 (Decyzja Nr 72240/507/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 2.10..2002 r.) o powierzchni 4532 m2,
 
– nieodpłatnie – prawo własności trzech budynków o łącznej powierzchni zabudowy 1.371 m2.
 
Prawa te są zapisane w księdze wieczystej nr 128948 prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia, w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych.

– nieodpłatnie – prawo własności trzech budynków o łącznej powierzchni zabudowy 1.371 m2.

Prawa te są zapisane w księdze wieczystej nr 128948 prowadzonej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia, XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Wartość netto majątku trwałego na dzień 31.12.2016 r. – 10.156.399,06 zł.