Przejdź do treści
W czterech rogach grafiki są umieszczone abstrakcyjne kształty. Na środku widnieje nazwa projektu: Edukacja kulturalna? Obecna!

Idea projektu

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” w porozumieniu z Muzeum Kinematografii w Łodzi i innymi instytucjami kultury realizuje zadanie pod nazwą „Edukacja kulturalna? Obecna!”. Projekt, który ma na celu zintensyfikowanie współpracy pomiędzy środowiskami edukacji i kultury, jest realizowany w cyklu dwuletnim (2023-2024). Jego adresatami są łódzcy nauczyciele – liderzy edukacji kulturalnej oraz inni zainteresowani edukatorzy, a także ich uczniowie. Udział we wszystkich warsztatach, szkoleniach i wydarzeniach w ramach zadania jest dla jego uczestników nieodpłatny.

Zadanie opiera się na współpracy wielu łódzkich instytucji kultury i edukacji. Są to: Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Mediateka MeMo – filia nr 29 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Kino-Galeria Charlie.

Harmonogram projektu „Edukacja kulturalna? Obecna!”

W 2023 roku działania Stowarzyszenia są skierowane przede wszystkim do nauczycieli. Organizatorzy proponują liderom edukacji kulturalnej z łódzkich placówek oświatowych oraz innym zainteresowanym edukatorom udział w spotkaniach i warsztatach, dzięki którym mogą lepiej poznać zasoby placówki i jej ofertę edukacyjną, a także nawiązać bliższy kontakt z osobami odpowiedzialnymi za edukację w instytucji. Nauczyciele mogą wziąć udział w indywidualnych konsultacjach z pracownikami instytucji kultury na temat możliwości organizacji działań edukacyjnych w oparciu o zasoby dostępne w placówkach, questach po łódzkich instytucjach kultury i edukacji oraz cyklu projekcji filmowych i spotkań poświęconych edukacji filmowej.

W 2024 roku realizatorzy projektu zaproszą do łódzkich placówek oświaty i kultury nauczycieli wraz z uczniami. Korzystając z zasobów instytucji, wezmą oni udział w zajęciach wpisujących się w szkolny program nauczania i wzbogacających proces dydaktyczny o edukację kulturalną. Pedagogom pracującym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostanie zaproponowane także wsparcie poprzez możliwość udziału w warsztatach doskonalących oraz tutoringu.

Zwieńczeniem projektu będzie opracowanie i opublikowanie przez Stowarzyszenie „Narzędziownika edukatora kulturalnego”, który zbierze doświadczenia uczestników i twórców projektu, stanowiąc zbiór propozycji działań edukacyjnych możliwych do realizacji w oparciu o zasoby łódzkich instytucji edukacji i kultury oraz przykłady dobrych praktyk inspirujących zarówno środowisko oświaty, jak i kultury do przyszłych działań edukacyjnych.

Wszelkie informacje o projekcie, harmonogram działań i formularz rejestracji do udziału w zadaniu można znaleźć na jego fanpage’u Edukacja kulturalna? Obecna!

Program spotkań w Muzeum Kinematografii w Łodzi

• zwiedzanie z edukatorami wybranych sal ekspozycyjnych wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych;
• prezentacja oferty seansów filmowych muzealnego kina Kinematograf;
• prezentacja fragmentów zajęć edukacyjnych;
• warsztaty twórcze i pokazy filmowe.

Zadanie „Edukacja kulturalna? Obecna” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. Wpisuje się ono w założenia „Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi” przyjętego uchwałą Nr VII/234/19 z dn. 27 kwietnia 2019 r. Rady Miejskiej w Łodzi. Projekt będzie realizowany zgodnie z Łódzkim Standardem Dostępności.

Biała plansza z czarnym napisem: Zadanie "Edukacja kulturalna? Obecna!" jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Lodzi. Pod tekstem logotypy partnerów.