Музейний урок
Ефекти спеціальне в кіно

Як створюються спецефекти? Для чого вони потрібні? В яких жанрах фільмів їх використовують? Учасники дізнаються про найпопулярніші техніки створення ефектів спеціальних і про те, як їх застосовують в кіно та телебаченні, а також відстежать розвиток спецефектів протягом років. Урок проілюстрований фотографіями та фрагментами вибраних фільмів, в яких були використані спецефекти. Розповідь починається з перших фільмів рубежу ХІХ і ХХ століття і закінчується сьогоднішнім днем.

Максимальна кількість учасників: 49

 

Шлях універсальний
Лодзь фільмова

Прогулянка з екскурсоводом по експозиції музею, що присвячується кінематографії Лодзі. Разом відкриємо скарби колекцій, що ілюструють розвиток фільму і кіноіндустрії від кінця ХІХ століття аж по сьогоднішній день. Сягнемо також по винаходи, що передують ері рухомих зображень. Деякі з них зможемо активувати! Надто екскурсовод проведе по чинних тимчасових виставках, в тому числі по «Палацу повному казок», де знайшли своє місце зірки відомих польських анімацій.

Категорія: для всіх

Тропа универсальная 
Кинематографическая Лодзь

Прогулка с экскурсоводом по выставке, посвящённой Лодзинской кинематографии. Вместе познакомимся с сокровищами коллекции, иллюстрирующими развитие фильма и киноиндустрии конца ХIХ века по сегодняшний день. Кроме того у вас будет возможность увидеть изобретения предшествующие движущимся изображениям. Частью из них можно будет воспользоваться! Экскурсовод так же проведет вас по действующим временным выставкам, среди которых «Дворец полный сказок», где представлены звезды знаменитых польских мультфильмов.

Категория: для всех

Урок в музее
Спецэффекты в кино

Как возникают спецэффекты? Для чего служат? В каких жанрах фильмов их используют? Участники познакомятся с самыми популярными техниками создания сцен со спецэффектами, их использованием в кино и телевидении, а так же проследят развитие визуальных эффектов на протяжении лет. Урок проиллюстрирован фотографиями и фрагментами с фильмов применяющих спецэффекты. Рассказ начнем от первых произведений рубежа XIX и XX века, а закончим сегодняшним днем.

Максимальное количество участников: 49